Na facebookových stránkách místostarosty Prahy 6 se 9. prosince 2020 na dané téma rozpoutala velká diskuse. Je pro danou lokalitu vhodnější stavba hotelu nebo bytového domu?

Vzhledem k mimořádné zátěži daného území v těsné blízkosti frekventované křižovatky se některým účastníkům diskuse jevilo toto místo pro bytový dům nevhodné. Nebrali v úvahu fakt, že moderní stavební technologie umožní postavit dům tak, aby byl vliv dopravy na životní standardy obyvatel domu minimalizován. Mnozí účastníci diskuse správně poukazovali na výrazný nedostatek bytů v Praze a aktuální přebytek hotelových kapacit.

Jakkoliv odklon investora od stavby hotelu vůbec nesouvisí se současnou koronavirovou krizí (za ty cca tři roky, kdy by byl hotel uváděn do provozu, bude cestovní ruch již obnoven), s ohledem na koncepci rozvoje Prahy 6 zahrnující i danou lokalitu se objektivně jeví varianta bytového domu jako výrazně vhodnější.